Studuj čtyřletý maturitní obor Hotelnictví na Baltaci

16. 08. 2022

Stále nevíš kam na střední školu?

Pokud jsi milovník cestování a cestovního ruchu, chceš jezdit na stáže do zahraničí, studovat více než jeden cizí jazyk a mít placenou školní praxi během studia u prestižních firem a restaurací ve Zlíně a blízkém okolí, jsi správně.

Obor Hotelnictví na střední škole Baltaci se může pyšnit nejen mnohaletým úspěchem a povědomím v celém Zlíně, ale i velkou řádkou spokojených žáků. Po celé čtyři roky studia si procvičují dva světové jazyky, mají možnost stáže za hranicemi České republiky nebo si rozšiřují své obzory na placených praxích nejen na hotelech a restauracích Baltaci.

Proč Hotelnictví?

Absolvent tohoto oboru se uplatní ve středních technickohospodářských pracovních pozicích ve službách stravovacích, ubytovacích, informačních a dalších službách cestovního ruchu. Bude vykonávat odborné činnosti provozní, marketingové, obchodně podnikatelské a řídící na nejrůznějších pracovních pozicích. V různých právně organizačních formách podnikání, a to jak v pozici zaměstnance, tak zaměstnavatele či podnikatele. Absolventi odcházejí ze školy vybaveni dobrými odbornými znalostmi a mohou tak úspěšně pokračovat v navazujícím studiu.

ŽAŽIJ NA VLASTNÍ OČI STUDIUM NA BALTACI.

Studium i zábava

Školní rok je doplněný o velkou řádku kulturních a zábavných akcí, tak i o kurzy, které v žádném CVčku ostudu neudělají.

„Pro své žáky organizujeme adaptační pobyty, lyžařské kurzy, exkurze, školní výlety, návštěvy divadelních a filmových představení… Nabízíme také aktivity rozšiřující odbornost formou kroužků či odborných kurzů – koktejlový, baristický, sommeliérský.“

• výborná dopravní dostupnost • individuální přístup – práce v malých skupinách • nadstandardní technické vybavení • Microsoft Office zdarma po dobu studia i na domácí PC • výuka ANJ posílena o konverzaci s rodilým mluvčím • pravidelné doučování a konzultační hodiny • zapojení žáků do praxe během studia .. a umíme i online výuku 

Střípky ze školy také naleznete na jejich facebookové stránce.

JAK SE MOHU PŘIHLÁSIT?

V případě zájmu kontaktujte prosím zástupce ředitele pro pedagogickou činnost Ing. Bc. Karlu Bezděkovou na bezdekova@skolabaltaci.cz